faragottgyertya.hu – Játékszabályzat

A faragottgyertya.hu által indított nyereményjáték, továbbiakban játék, a weboldal Facebook oldalán érhető el (facebook.com/orsegifaragottgyertya).

A játék alapja, hogy a játékosok megadott híreket vagy hozzászólásokat kedveljenek, vagy hozzászóljanak egy hírhez vagy bejegyzéshez az oldalon vagy az idővonalon.

A játék nyereményeit az idővonalon egy hírben vagy hozzászólásban a faragottgyertya.hu teszi közzé. A játék időtartamát és a sorsolás időpontját a faragottgyertya.hu határozza meg, a sorsolásra a faragottgyertya.hu által kijelölt helyen kerül sor.

 

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

1.1 A játék meghirdetője és szervezője: faragottgyertya.hu
A faragottgyertya.hu elérhetősége: info@faragottgyertya.hu

1.2 A játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét.
A játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a faragottgyertya.hu által az idővonalra kiírt hozzászólásban vagy hírben a megadott feltételeket teljesíti és elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.

1.3 A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a faragottgyertya.hu alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói, valamint az játék szervezésében közreműködő ügynökségek és alvállalkozók munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b) pont)(„Játékos”).

1.4 A játékban való részvétel önkéntes. A játékban való részvétel feltételei:

  • a Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy;
  • a Játékos rendelkezik Facebook hozzáféréssel és e-mail címmel;
  • a Játékos a kedveli (“like-olja”) a megadott hírt, posztot vagy egyéb hozzászólást.
  • a Játékos minden egyéb feltételnek megfelel, amit a faragottgyertya.hu az idővonalán meghatároz.

 

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2.1 A játékos a játékban való részvétellel elfogadja a faragottgyertya.hu honlapon közzétett Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót.

2.2 A faragottgyertya.hu az idővonalon megjelent játékokhoz esetenként regisztrációt kér, a gyűjtött adatokat tárolja – a tárolt adatokból sorsol és a nyertest a megadott adatai alapján próbálja meg elérni – a gyűjtött és tárolt adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban ismertettek alapján kezeli.
Amennyiben a nyertes a számára kiküldött értesítésre öt munkanapon belül nem reagál, úgy a faragottgyertya.hu megismétli a sorsolást és értesíti a régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.

Egyéb rendelkezések:

  • 14 éven aluliak nem játszhatnak.
  • Csak magyarországi játékosok játszhatnak.
  • A játékban való részvételnek nem feltétele a felhasználók általi fénykép, videó, vagy egyéb tartalom feltöltése a Facebookra vagy más oldalra – ilyen anyagokat a faragottgyertya.hu nem kér.
  • A nyertes adatait a faragottgyertya.hu nem teszi közzé a Facebook idővonalán, – a nyertesről készült fényképet vagy videó anyagot – a nyertes írásos beleegyezésével – a faragottgyertya.hu közzéteheti az idővonalán.
  • A játék a Facebook idővonalon kerül megrendezésre, de a Facebooknak vagy más Facebookhoz köthető cégnek/vállalkozásnak nincs köze hozzá, felelősséggel nem tartozik a játék megrendezéséért.

 

NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:

3.1 A Játék nyerteseit a faragottgyertya.hu Facebook privát üzenetben, illetve a nyertesek postafiókjába küldött levélben tájékoztatja. A nyeremények átvétele: a sikeres kapcsolatfelvétel alatt egyeztetett címre a faragottgyertya.hu költségén kerül postázásra Magyarország területére. Országhatáron kívül eső cím esetén a faragottgyertya.hu-nak nem áll módjában a postaköltséget kifizetnie.

3.2 A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére (nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3.3 A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A faragottgyertya.hu fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményeket egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereményekkel helyettesítse.

faragottgyertya.hu © 2021. április 20.